I. INFORMACJE O ADMINISTRATORZE

1. Administratorem danych, w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), jest G24 Group Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Żmigrodzkiej 244A; 51-131 Wrocław wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, Wydział IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000222815, NIP: 8961379789, REGON: 933043872, kapitał zakładowy w wysokości 80 000,00 zł, zwana w dalszej części G24 Group lub zamiennie Administratorem.

2. Dane oraz prywatność użytkowników odwiedzających stronę internetową www.golfbcc.pl przekazane przez użytkowników oraz dane gromadzone automatycznie są wykorzystywane przez Administratora jedynie do celów wskazanych w niniejszej polityce prywatności.

3. Niniejsza polityka prywatności i ochrona danych osobowych dotyczy strony internetowej prowadzonej pod adresem: https://www.golfbcc.pl/.

4. Zapisy w niniejszej Polityce Prywatności wyczerpują obowiązki informacyjne G24 Group Sp. z o. o. wynikające z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych dnia 26 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119, dalej: RODO).

5. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się telefonicznie pod nr +48 509 942 743, mailowo na adres: iod@golf24.pl lub pisemnie na adres rejestrowy administratora danych osobowych.

II. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW

Administrator strony www.golfbcc.pl nie przetwarza danych osobowych użytkowników. Gromadzi jedynie dane zbierane automatycznie (szczegóły w punkcie II i III).

II. GROMADZENIE DANYCH ZBIERANYCH AUTOMATYCZNIE („PLIKÓW COOKIES”)

1. Cookies to małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika lub innym urządzeniu mobilnym, w czasie korzystania przez niego z serwisów internetowych (zwane w dalszej części plikami Cookies). Korzystanie z witryny jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na umieszczenie plików Cookies na urządzeniu końcowym użytkownika. Każdy użytkownik ma możliwość wyłączenia plików Cookies dokonując odpowiedniej konfiguracji przeglądarki.

2. Pliki Cookies zawierają między innymi następujące dane:

a) publiczny adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie;
b) informacje o typie systemu operacyjnego użytkownika;
c) informacje o przeglądarce użytkownika;
d) odwiedzane przez użytkownika strony, ilość spędzanego na każdej z nich czasu.

3. Pliki Cookies nie zawierają żadnych danych identyfikujących osoby odwiedzające stronę internetową ani innych informacji zebranych od użytkowników.  

III. WYKORZYSTYWANIE PLIKÓW COOKIES

Zebrane pliki Cookies są przez Administratora przechowywane przez czas nieokreślony wyłącznie w celach pomocniczych, służących do administrowania stroną internetową. Informacje w nich zawarte są ujawniane jedynie osobom upoważnionym do administrowania serwerem strony https://golfbcc.pl/. Administrator wykorzystuje pliki Cookies wyłącznie w celach statystycznych oraz celem dopasowania zawartości i układu strony internetowej do potrzeb odwiedzających ją użytkowników.
Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasze strony – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):

w przeglądarce Google Chrome
w przeglądarce Firefox
w przeglądarce Internet Explorer
w przeglądarce Opera
w przeglądarce Safari
w przeglądarce Microsoft Edge

IV. ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

Administrator może zmienić obowiązującą politykę prywatności, w szczególności w celu jej dostosowania do wymogów określonych obowiązującymi przepisami prawa.